064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Prim dr Dragana Vučinić

Prim dr Dragana Vučinić

specijalista dečje neurologije

U ordinaciji Nepsi tim obavlja:

Deo je tima za neurorazvojnu procenu, praćenje i stimulaciju razvoja, tima za rane intervencije i edukacije, dijagnostiku i rehabilitaciju dece i mladih sa ADHD

Oblast interesovanja: Neuropsihološka procena i neuropsihološka rehabilitacija urodjenih ili stečenih moždanih oštećenja, neurorazvojni poremećaji, poremećaji funkcije mirisa, glavobolje, dečja cerebrlna oduzetost

Obrazovanje i stručne edukacije:

Završila je osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i specijalizirala dečju neurologiju 2000 godine. Gotovo trideset godina radi u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Od 2017.nosilac zvanja Primarijus.

Posebne edukacije stekla je u oblasti neuropsihologije za decu i odrasle (Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Institut za mentalno zdravlje, Klinika za neurologiju KCS, poliklinika Antamedica, Društvo psihologa Srbije), kao i neuropsihologije epilepsija i hirurškog lečenja epilepsija (NAN 2021).
Obrazovanje iz kliničke neurofiziologije – multimodalni evocirani potencijali, stekla je u Vojno medicinskoj akademiji i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Član je Udruženja dečjih neurologa Srbije, Evropskog udruženja dečjih neurologa (EPNS), Američkog udruženja neuropsihologa (ANA), Srpske lige za borbu protiv epilepsije, Udruženja za tuberoznu sklerozu Srbije. Od 2021. je član Komisije za retke bolesti pri RFZO.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2023
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media