064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Procena funkcije čula mirisa

Procena funkcije čula mirisa (olfaktivna funkcija) vrši se primenom Sniffin Stick testa
Primena jednostavnog, intresantnog testa koji se izvodi mirisanjem određenog broja mirisnih štapića nalik flomasterima, pruža dragocene informacije o kvalitativnim i/ili kvantitativnim poremećaja čula mirisa.

Testom se odredjuju:

  • sposobnost prepoznavanja pojedinih mirisnih supstanci (test identifikacije mirisa),
  • minimalna koncentracija pri kojoj se miris oceća (test detekcije mirisa), kao i
  • sposobnost razlikovanja mirisa (test diskriminacije mirisa)

Dobijeni rezitati ukazuju na vrstu i intenzitet problema i usmeravaju odabir odgovarajuće terapije.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media