064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Dijagnostika specifičnih poremećaja učenja

Specifični poremečaji učenja su neurorazvojni poremećaji koje karakteriše odstupanje od očekivanog, tipičnog razvojnog toka u najmanje jednoj od tri glave oblasti:  čitanju, pisanom izražavanju i / ili matematici.

Pogodjene veštine su ispod očekivanog nivoa za uzrast deteta i odgovorne su ne samo za smetnje u učenju i usvajanju gradiva iz različitih predmeta, već i za poteškoće u aktivnostima svakodnevnog života deteta. Obično se prepoznaju kod dece ranog školskog uzrasta, mada se nekada ne manifestuju u potpunosti sve dok povećani zahtevi ne prevaziću razvojne kapacitete deteta.

Ignorisanje detetovih poteškoća, stalno isticanje negativnosti, izostanak pohvala i podržavajućeg stava, uz često prisutnu odbačenost u razredu, utiču na celokupno ponašanje deteta, koje se neretko proglašava lenjim, neodgovornim i nezainteresovanim.

Rano prepoznavanje ovih teškoća i rana intervencija ključni su za osobe sa specifičnim poremećajem učenja. Ukoliko se problemi rano identifikuju, intervencija može biti efikasnija, a deca mogu da izbegnu dugotrajne probleme u školi, uključujući i nisko samopouzdanje.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2023
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media