064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Neuropsihološo testiranje

Neuropsihološka procena/testiranje je detaljna procena veština i sposobnosti povezanih sa moždanim funkcionisanjem. Sastoji se od niza jednostavnih testova čije tumačenje doprinosi razumevanju funkcionisanja u različitim oblastima, pre svega u oblasti pažnje, pamćenja, govora i jezika, sposobnosti rešavanja problema, vizuoprostornih i vizuomotornih sposobnosti, školskih veština.

Cilj neuropsihološke procene je otkrivanje prednosti i slabosti u svim navedenim oblastima.
Rezultati testiranja ukazuju na to zašto neko dete ili adolescent ima školske ili emocionalne poteškoće i/ili probleme ponašanja, kao i kakav je efekat razvojnog poremećaja, povrede glave ili neke bolesti na funkcionisanje deteta.
Na osnovu rezultata se formira plan rehabilitacije oblasti u kojoj su prisutne poteškoće u funkcionisanju.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media