064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Edukativne radionice

Radionice su kreativni vid sticanja novih informacija i veština kroz interakciju sa voditeljem radionice, kao i sa drugim učesnicima.

Učesnici imaju priliku da dobiju odgovore na različita pitanja u skladu sa temom radionice.

Aktuelne radionice:

  • Moje hiperaktivno dete – radionica za roditelje
  • Podsticajna učionica – vodič za decu i nastavnike
  • Eksternalizovani problemi u ponašanju dece i adolescenata
Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media