064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Neurorazvojna procena

Neurorazvojna procena je detaljna, sveobuhvatna procena sposobnosti, poteškoća i potreba vašeg deteta. Korisna je kada god uočite da vaše dete ne pokazuje znake razvoja u skladu sa svojim uzrastom i očekivanjima, kao i kada smatrate da bi mu mogla biti potrebna dodatna pomoć u učenju i razvoju.

U ordinaciji Nepsi tim neurorazvojna procena je prilagođena uzrastu deteta. Ona omogućava sveobuhvatno razumevanje deteta, sagledavanje njegovih „jakih strana“, poteškoća, izazova, interesovanja i motivacije.

Timski pristup koji nudimo omogućava rano prepoznavanje, dijagnostiku, tretman i praćenje dece sa neurorazvojnim poremećajima, kako bi se obezbedila odgovarajuća rana intervencija i ciljana podrška u specifičnim razvojnim domenima.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2023
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media