064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Praćenje i stimulacija razvoja

Razvoj podrazumeva sticanje i sazrevanje različitih veština neophodnih za optimalno funkcionisanje svakog deteta. Usko je povezan sa sazrevanjem centralnog nervnog sistema.

Redosled razvoja je identičan kod sve dece, ali se brzina razvoja u velikoj meri razlikuje od deteta do deteta. Takođe, razvoj se najčešće ne odvija pravilnim, uzlaznim tokom. On ima svoje „skokove“ - kada dete odjednom savlada pojedinu veštinu i učini napredak u određenoj oblasti razvoja, „razvojne pauze“- kada se dete duže vreme zadrži u pojedinoj fazi razvoja, bez daljeg napretka, kao i „padove“ – kada dete čak i nazaduje u razvoju i vrati se nekoliko stepenika unazad, ponašajući se manje zrelo u odnosu na nivo koji je do tada postiglo.

Naš zadatak u ordinaciji Nepsi tim je da procenimo stepen razvoja svakog deteta ponaosob, sagledamo dejstvo svih faktora koji utiču na njegovu sposobnost da raste i razvija se, pratimo razvoj, pružimo dragocene savete i organizujemo programe stumulacije daljeg razvoja vašeg deteta.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media