064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Logopedski tretman

  • Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja
  • Kašnjenje u progovaranju
  • Korekcija izgovora glasova
  • Teškoće u savladavanju čitanja i pisanja, pomoć u učenju
  • Reedukacija psihomotorike
  • Rana stimulacija razvoja (usporen psihomotorni razvoj, poremećaji spektra autizma)
  • Izdavanje potvrde za polazak u prvi razred osnovne škole
  • Savetodavni rad sa roditeljima
Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2023
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media