064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Pomoć u učenju

Poznato je da se u školama ne posvećuje dovoljno pažnje podučavanju veštini učenja zbog čega veliki broj učenika i studenata ne postiže željeni školski uspeh upravo iz razloga što ne zna kako da uči. Sa druge strane, školsko gradivo postaje sve zahtevnije. Neka deca uspevaju da ga savladaju uz manje napore i pomoć roditelja, dok je nekoj deci uz sve napore, potrebna dodatna podrška i pomoć.

Ukoliko primetite da se vaše dete umara dok uči, ne može da zapamti pročitano gradivo ili ga ne razume, ukoliko gubi motivaciju i odustaje, pospano je na času ili deluje odsutno, obratite nam se da uradimo procenu, da uvidimo na koje prepreke nailazi vaše dete, šta je to što mu stvara problem, koje su dobre strane koje možemo iskoristiti i preusmeriti ga na produktivniji rad.

U relaksiranoj atmosferi sprovodimo tretmane koje pomažu detetu da organizuje vreme, poboljša koncentraciju i motivaciju, razvije bolje strategije učenja i pamćenja i dobije preporuke na koji način najbolje da uči kako bi ostvarilo svoj puni putencijal.

Cilj je uskladiti način učenja sa sa njegovim razvojnim sposobnostima, kako govorno-jezičkim, tako i kognitivnim, motoričkim i socioemocionlnim.

Individualni rad podrazumeva 5-10 susreta po 45 (60) minuta.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media