064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike primenjuje se kod dece sa usporenim ili disharmoničnim razvojem, intelektualnom ometenošću, kašnjenjem u razvoju motorike, smetnjama u učenju, govorno-jezičkim poremećajima, neusklađenom lateralizovanošću, kao i kod dece sa tikovima, poremećajima pažnje i hiperaktivnosti i poremećajima iz autističnog spektra. Reedukacija se primenjuje i u radu sa decom urednog razvoja, prevashodno u cilju poboljšanja pažnje.

Kroz vežbe readukacije psihomotorike dete upoznaje sebe, delove svog tela, prostor i kretanje u prostoru koji ga okružuje, podstiče saznajne i govorne sposobnosti. Kao osnovni metod rada koriste se pokret i reč.

Pokret može biti u aktivnom ili pasivnom obliku, u zavisnosti od mogućnosti deteta. Nizovi vežbi izvode se pred ogledalom ili uz pomoć određenih rekvizita. Svaki pokret je praćen govorom, prijatnim osećanjem i zadovoljstvom. Na taj način, putem pokreta i govora, uz uključenosti svih čula, stimulišu se svi aspekti razvoja – saznajni, motorički, socioemocionalni.

Tretmani su individualni, traju 45 minuta. Prethodi im logopedsko-defektološka procena, po potrebi i detaljna neuropsihološka procena deteta.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media