064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Dr Dobrinko Sočanski

Dr sci.med Dobrinko Sočanski

specijalista dečje neurologije, dečje i adolescentne psihijatrije

U ordinaciji Nepsi tim obavlja:

  • Neurološki pregled
  • Psihijatrijski pregled
  • EEG pregled

Oblast interesovanja: Neurorazvojni poremećaji, epilepsije, ADHD, tikovi (Turetov sindrom) HRT (Terapija tikova kontrolisanim treningom). Autistički spektar poremećaja, EEG, Q-EEG-VCPT (kompjuterska dijagnostika ADHD).

Radno iskustvo: Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, 1992 do 2001. Dečja i adolescentna pishijatriju, Neuropsihijatrisko odeljenje, Stavanger, Norveška, 2001 do 2019. Dečja i adolescentna psihijatrija, Fredrikstad, Norveška, 2019 i dalje. Savetovalište za mlade i Centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja dece i adolescenata, Vršac, 2020 i dalje.

Obrazovanje: Završio je osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i specijalizirao dečju neurologiju 2000 godine. Magisterijum iz Neurologije na Medicinskom fakultetu i Beogradu 1999. Doktorat na Medicinskom fakultetu u Bergenu, Norveška 2016 (o: ADHD, EEG,Epilepsija)
Edukacije: iz oblasti kliničke neurofiziologije, EEG (Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu. Centar za epilpesije Kel-Kork, Nemačka, EUREPA (evropska akademija za epilepsije). Q-EEG-VCPT- Norveška , a u saradnji Prof J. Kropotov (Rusija) Kognitivno- behevioralna terapija (Univerzitet u Bergenu, Norveška). Edukacija iz Neuropsihologije/Neurologije (Univerzitet u Oslu). Terapija tikova kontrolisanim treningom (habit reversal therapy for tics, HRT).

Članstvo: Udruženje dečjih neurologa Srbije, Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju Srbije, Evropsko udruženje dečjih neurologa (EPNS), Udruženje dečjih i adolescentnih psihijatara Norveškie, Evropsko udruženje za dečju i adolescentnu psihijariju (ESCAP), Liga za borbu protiv epilepsije Norveške.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media