064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Timski pregled

Jedinstveni tim koji čine lekari više srodnih specijalnosti pruža mogućnost sveobuhvatnog pristupa različitim problemima dečjeg i adolescentnog doba.

Timski pregled podrazumeva psihijatrijski i/ili neurološki pregled, uz konsultaciju psihologa, logopeda, neuropsihologa, pedagoga, kao i EEG pregled u zavisnosti od potreba deteta.

Kada je moguće organizovati timski pregled:

  • Ukoliko vaše dete ima neurorazvojne teškoće, na prvom mestu poremećaj iz spektra autizma ili ADHD, zatim razvojni poremećaj učenja ili razvojni poremećaj govora i jezika
  • Ukoliko vaše dete boluje od epilepsije ili druge neurološke bolesti koja remeti svakodnevno funkcionisanje ili uzrokuje teškoće u praćenju i usvajanju školskog gradiva, teškoće u vršnjačkim odnosima, ponašanju ili emocijama
  • Kod pojave tikova ili drugih nevoljnih pokreta
Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media