064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Prof dr Vedrana Milić Rašić

Prof dr sci Vedrana Milić Rašić

specijalista neuropsihijatrije

Redovni professor neurologije Medicinskog fakulteta u Beogradu, elektromiografer, do 2021 godine dugogodišnji načelnik odeljenja dečje neurologije u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, član TGDOC komiteta TREAT NMD internacionalne mreže za terapiju neuromišićnih bolesti, predstavnik srpskog registra za DMD i SMA u TREAT NMD, jedan od osnivača NMD-SerbNet mreže, do 2021 predsednik a sada potpredsednik Udruženja dečijih neurologa Srbije.

U ordinaciji Nepsi tim obavlja:

  • Neurološki pregled dece i odraslih sa posebnim interesovanjem za neuromišićne bolesti, retke nasledne bolesti i terapijske mogućnosti naslednih bolesti

Obrazovanje i stručne edukacije:

Obrazovanje iz neurologije i psihijatrije, kao i iz dečije neurologije sticala u klinikama i institutima Medicinskog fakulteta (MF) Univerziteta u Beogradu: Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Klinici za neurologiju, Klinici za psihijatriju, Institutu za mentalno zdravlje, kao i na univerzitetima u SAD: Montefiore Medical Center u NY i Johns Hopkins Hospital u Baltimoru.

Obrazovanje iz kliničke neurofiziologije-elektroneuromiografije dobila u klinikama MF u Beogradu, u VMA i u SAD: Columbia Presbyterian Medical Center, NY.

Istraživačka aktivnost: Učestvovala u mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim istraživačkim projektima, koji su najčešće bili usmereni na razumevanje mehanizama nastanka i načine lečenja neuromišićnih bolesti.

Nagrade: Dobitnik je nagrade Bernard D’Souza, Američkog udruženja dečijih neurologa, za 2002 godinu. Dobitnik je godišnje nagrade Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije (NORBS) za 2021 “zbog izuzetnog doprinosa u unapređenju položaja osoba sa retkim bolestima”.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media