064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Porodično savetovanje

Savremeni način života utiče na svaku osobu ponaosob, ali i na porodicu kao sistem. Porodice se menjaju i prolaze kroz različite faze razvoja tokom kojih se susreću sa brojnim dilemama i odlukama. Izazovi su posebno izraženi ukoliko je član vaše porodice dete i/ili adolescent. Sa nekim od izazova ćete lako izaći na kraj, ali za prevazilaženje drugih potrebna vam je podrška i pomoć profesionalaca.

Porodično savetvanje roditeljima može pomoći u postavljanju jasnih i zdravih granica; u definisanju uloga u porodici; poboljšanju komunikacije i boljem razumevanju najmlađih članova porodice; rešavanju sukoba između braće i sestara; osnaživanju roditelja da pomogne detetu u prevazilaženju emocionalnih problema, problema u vršnjačkoj grupi, učenju, problema u ponašanju, kao i poboljšanju porodične dinamike i odnosa. 

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media