064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Dr sci Miroslav Pavlović

dr sci. Miroslav Pavlović

naučni saradnik, pedagog

U ordinaciji Nepsi tim obavlja:

  • terapijski rad sa adolescentima sa problemima učenja, socijalnog i porodičnog funkcionisanja
  • tretman poremećaja ponašanja
  • savetovanje porodice sa ciljem unapređivanja roditeljskih kompetencija


Obrazovanje:   Završio je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Pedagogija, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, 2013. god. Je stekao zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – specijalna edukacija i rehabilitacija

Zaposlenja: Radio od 1987 – 2005. god. u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu,a od 2005. I dalje u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije

Naučno istraživački rad: Autor je preko 50 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim
časopisima, objavio je tri monografije.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media