064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Mr Gordana Mijalković Stojiljković

Mr Gordana Mijalković Stojiljković

specijalista medicinske psihologije

U ordinaciji Nepsi tim obavlja:

  • psihološku procenu
  • procenu intelektualnih sposobnosti dece i adolescenata
  • psihoterapiju dece i adolescenata
  • porodičnu psihoterapiju
  • savetodavni rad sa roditeljima
  • planiranje i izradu predloga za IOP (sa procenom IQ)
  • profesionalnu orijetaciju
Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media