064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

EEG pregled

Elektroencefalografija (EEG) je jedan od najčešće primenjivanih dijagnostičkih pregleda u neurologiji.

Ovom jednostavnom, bezbolnom metodom registruje se električna aktivnost moždanih ćelija, koja u brojnim stanjima može biti izmenjena

EEG pregled se obavlja:

  • u budnom stanju
  • u spavanju (posle delimičnog ili potpunog noćnog nespavanja)
  • tokom prolongiranog, višesatnog registrovanja
Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media